→ CÁC TIỂU CHUẨN TRONG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC BỆNH VIỆN

Bệnh viện quận huyện – Tiêu chuẩn thiết kế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIATCVN 9213 : 2012

BỆNH VIỆN QUẬN HUYỆN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

District Hospital – Design standard

Lời nói đầuTCVN 9213 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.BỆNH VIỆN QUẬN HUYỆN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾDistrict Hospital – Design standard1. Phạm vi áp dụngTiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các Bệnh viện quận huyện trên toàn quốc.2. Tài liệu viện dẫnCác tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các sửa đổi, bổ sung (nếu có).TCVN 4470 : 20121),
Bệnh viện đa khoa – Tiêu chuẩn thiết kế;  Xem tiếp…

Bệnh viện Đa khoa Khu vực – Tiêu chuẩn thiết kế
Regional Hospital – Design standard
Lời nói đầu
TCVN 9212 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
Regional Hospital – Design standard
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo các Bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện trên toàn quốc.
CHÚ THÍCH:
1) Bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sau đây được gọi tắt là Bệnh viện đa khoa khu vực.
2) Quy mô Bệnh viện đa khoa khu vực phụ thuộc vào dân số trên địa bàn phục vụ và phù hợp với quy hoạch mạng lưới Bệnh viện đa khoa khu vực đã được Bộ Y tế phê duyệt.  Xem tiếp..

Bệnh viện đa khoa quy mô trên 500 giường – Tiêu chuẩn quốc tế

TCVN 4470 : 2012

BỆNH VIỆN ĐA KHOA – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

General hospital – Design standard

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp Bệnh viện đa khoa có những yêu cầu đặc biệt phải ghi rõ trong dự án đầu tư xây dựng công trình và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Xem tiếp…

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

KHU VỰC – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

1. Phạm vi áp dụng.
Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu cơ bản để lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng mới, thiết kế cải tạo phòng khám đa khoa khu vực tại các
địa phương trong phạm vi cả nước.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn và căn cứ pháp lý.
2.1. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2748 – 1991 về phân cấp công trình xây dựng – Nguyên tắc chung.
2.2. Nghị định của Chính Phủ số 01/1998/NĐ-CP ngày 3/1/1998 về Hệ thống tổ chức y tế địa phương.
2.3. Thông thư liên tịch số 02/198/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 01/1998/NĐ-CP
2.4. Quyết định số 2967/QĐ-BYT ngày 29/6/2001 phê duyệt nhiệm vụ thiết kế phòng khám đa khoa khu vực.
3. Quy định chung.
3.1. Phòng khám đa khoa khu vực (ĐKKV) : là nơi thực hiện các hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khoẻ ban đầu, cung cấp các dịch vụ : phòng
bệnh, khám – chữa bệnh, điều trị ngoại trú, điều trị các bệnh thông thường và một số chuyên khoa. Xem tiếp >>